Novosti

Započela implementacija projekta Partnership for circular economy

U lipnju 2020. godine, YES Foundation u partnerstvu s Albanian Socio Economic Think Tank i INTERA Tehnološkim Parkom započela je implementaciju projekta Partnership for circular economy – sustainable SME growth and regional development sufinanciranog kroz Western Balkans Fund.
Projekt će se dotaknuti pojma cirkularne ekonomije koja se razlikuje od linearne kroz fokus na popravak, ponovnu uporabu i obnovu materijala, a potiče održivi razvoj. Ova vrsta ekonomskog sustava zamjenjuje koncept „kraja života“ ponovnom uporabom i reciklažom materijala tijekom proizvodnje, distribucije i korištenja. Uključuje istodobno poboljšanje kvalitete okoliša, ekonomski prosperitet i socijalnu jednakost za dobrobit generacija sadašnjosti i budućnosti. Generalni cilj projekta je doprinijeti regionalnoj suradnji i ojačati regionalnu koheziju zemalja Zapadnog Balkana, dok su specifični ciljevi usmjereni na jačanje regionalne suradnje kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća te organizacija civilnog društva, promociju koncepta cirkularne ekonomije i jačanje vještina ciljne skupine za prelazak na cirkularnu ekonomiju, stvaranje prilika za zaposlenje te podizanje svijesti o koristima cirkularne ekonomije za poduzeća.
Kroz 12 mjeseci implementirat će se niz aktivnosti usmjerenih na mala i srednja poduzeća, organizacije civilnog društva te javne institucije, a te aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta kroz treninge za ciljnu skupinu u Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, pripremu kratkog online tečaja o cirkularnoj ekonomiji, organizaciju regionalne konferencije fokusirane na jačanje suradnje, umrežavanje, dijeljenje iskustava i unapređenje regionalne politike u području cirkularne ekonomije te pripremu informativne brošure o koristima ovog koncepta za poduzeća.
Rezultati projekta pozitivno će utjecati na dugoročnu regionalnu suradnju, njezinu važnost za Zapadni Balkan s naglaskom na težnju ka članstvu u Europskoj uniji. Projekt će pozitivan učinak ostvariti i na ukupnu regionalnu ekonomiju kroz promociju koncepta cirkularne ekonomije, transfer znanja, najbolje prakse i poticanje dijaloga.