Novosti

Financijsko upravljanje - interaktivni trening u INTERA Tehnološkom Parku

Centar za obuke INTERA Tehnološkog Parka Mostar organizira interaktivni trening „Financijsko upravljanje kroz planiranje investicija i upravljanje troškovima“ koji će se održati 27. i 28. travnja 2018. godine u INTERA Tehnološkom Parku, dvorana OSLO (1. kat).
Investirajte pametno
Teme koje će biti obrađene tijekom interaktivnog treninga iz područja financijskog upravljanja će Vam omogućiti upoznavanje s tipovima financiranja. Nakon završetka ovog modula moći ćete samostalno pripremiti financijski plan, upoznat ćemo Vas s financijskim institucijama i pripadajućim poslovnim segmentima te raznim izvorima financiranja kao što su kreditna zaduženja i leasing, kao i njihov utjecaj na završna financijska izvješća o poslovanju te karakteristikama vrijednosnih papira i dokumentacije vezanih za kreditore, državne i tržišne obveznice, dionice te investicijske fondove. Ujedno ćete se upoznati s raznim vrstama financiranja kroz kreditna zaduženja i osposobiti za razgovor s financijskim institucijama i pripremu zahtjeva za kredit.
Ne rasipajte svoj novac
U okviru modula o upravljanju troškovima polaznici će dobiti detaljniji uvid u troškovno računovodstvo. Nakon završetka ovog modula, razumjet ćete razliku između računovodstva i troškovnog računovodstva. Kroz praktične primjere upoznat ćete se s općim troškovima i naučiti razlikovati izravne, opće i izvanredne troškove. Pored podjele troškova, upoznat ćete se s različitim načinima evidentiranja troškova bilo izravno bilo na bazi podjele po ključevima.
Kratki sadržaj treninga:
 • Odluke o investiranju
 • Investicijsko planiranje
 • Odnos financiranja
 • Statičke i dinamičke metode planiranja
 • Financiranje i nabavka kapitala
 • Dionice i obveznice
 • Izračun ukupnog povrata na investiciju
 • Osnove upravljanja troškovima
 • Upotreba izravnih troškova
 • Troškovno računovodstvo i troškovni menadžment
 • Odluka o kupovini ili proizvodnji
 • Izračun cijene i jedinični trošak
 • Potpuno troškovno računovodstvo
 • Točka profitabilnosti
 • Marginalni trošak i analiza točke profitabilnosti
 • Izravni troškovi na više razina i upravljanje fiksnim troškovima
 • Nove metode upravljanja troškovima
Kroz teoretski i praktični dio polaznici interaktivnog treninga će biti vođeni vrhunskim predavačima s dugogodišnjim iskustvom te će nakon seminara biti u mogućnosti upravljati novcem i odlučiti koji rizik preuzeti, koji rizik nije nužan te kako donijeti korist poduzeću racionaliziranjem troškova.
Kotizacija
Kotizacija po sudioniku iznosi 475,00 KM + PDV.
U cijenu je uključeno:
 • Stručna predavanja CPE predavača;
 • Materijali koji pokrivaju trening;
 • Popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte;
 • Certifikat;
 • Ručak, kava i piće za vrijeme pauze;
Broj sudionika je ograničen, a prijaviti se možete na linku.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na prijave@intera.ba.