Novosti

Aktivan početak jeseni na projektu VIRAL

Kraj ljeta i početak jeseni obilježen je i implementacijom projekta VIRAL financiranog sredstvima Europske unije kroz Erasmus + program. Niz aktivnosti u okviru radnog paketa 2 doprinio je jačanju kapaciteta ciljnih skupina u području pripreme ICT-a u poljoprivredi što je ujedno i jedan od glavnih ciljeva spomenutog projekta.
Sve je započelo uvodnom radionicom koja je, zbog epidemioloških mjera, održana u srijedu, 16.9.2020. godine online umjesto u Wageningenu. Radionica se dotaknula svih aktualnih tema u svijetu ICT-a i poljoprivrede s naglaskom na novosti te praktičnu primjenu. Projekt je nastavljen krajem rujna novom radionicom održanom u Tuzli koja je fokus stavila na povezicanje IoT-a i GIS-a s poljoprivredom. U skladu s epidemiološkom situacijom organizatori su osigurali i online prijenos za one koji nisu bili u mogućnosti doći. Tjedan poslije, projektni partneri i predstavnici ciljnih skupina okupili su se i u Mostaru gdje su nastavili jačati svoje vještine u ovom području, a ovaj susret su iskoristili i za sastanak upravnog odbora projekta.
Uporedo s edukativnim aktivnostima, projektni partneri realiziraju i ostale planirane aktivnosti od kojih se posebno ističe organizacija hackathona u Banja Luci, Mostaru i Nikšiću planirana za proljeće 2021. godine. Ovaj period su INTERA Tehnološki Park, Inovacioni centar Banja Luka, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Crnogorska asocijacija za nove tehnologije iskoristili za intenzivan rad na planiranju studentskog natjecanja koje će na inovativan način povezati akademsku zajednicu i privatni sektor. O svim detaljima šira javnost, a poglavito studenti kao ciljna skupina ove uzbudljive aktivnosti, bit će informirani u narednom periodu.
Voditelj projekta VIRAL je Univerzitet u Banja Luci, a osim INTERA Tehnološkog Parka i gore spomenutih partnera, projekt provode Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli/Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Bijeljina, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Waigeningen, Univerzitet Maribor, Univerzitet Bukurešt, Agro-voće, Jaffa-komerc, Plantaže 13. jul i Western Balkans Institute.