Novosti

5. Procurement & Supply Forum za Središnju i Istočnu Europu

Cilj ove inicijative je da se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz zemalja Centralne i Istočne Europe sastanu sa njemačkim firmama koje su zainteresirane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima tj. njihovim novim potencijalnim dobavljačima roba i usluga iz zadatih djelatnosti poslovanja.
Njemačke firme traže prvenstveno dobavljače iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj kompanija iz elektro i elektroničkog sektora.
CEE Procurement & Supply Forum Vam nudi: B2B-matchmaking razgovore, interaktivne diskusije, radionice te meet & greet stolove. Ovaj forum Vam pruža mogućnost da se sastanete sa njemačkim kupcima velikog potencijala.
U prilogu ovog poziva se nalazi excel-dokument Supplier profile template koji sadrži profile 30 njemačkih kompanija koje su potvrdile sudjelovanje na forumu (All Short Profiles DE Companies).
Priloženi kratki profil je potrebno popuniti informacijama o Vašoj kompaniji na engleskom jeziku te naznačiti njemačke kompanije sa kojima biste željeli voditi B2B-razgovore.
Dostavljanjem profila Vaše kompanije iskazujete samo interes za učešće na B2B-razgovorima, što znači da finalna/obavezujuća prijava Vaše kompanije nije potrebna prije nego dobijete povratnu informaciju od strane njemačkih kompanija.
Ispunjeni profil Vaše kompanije je potrebno dostaviti na e-mail sanjin.purgic@ahk.ba najkasnije do 17.8.2018. godine. Naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.
Pristigle prijave će njemačke kompanije analizirati i ocijeniti te pozvati na B2B-razgovore one kompanije iz BiH koje su njima u ovom trenutku interesantne.
U prilogu se također nalazi agenda ovog foruma, a više informacija o samom događaju (BME CEE Procurement_Supply 2018) možete naći na linku