Novosti

Zakoračite u svijet modeliranja kroz tečaj SolidWorksa

INTERA Tehnološki Park organizira drugi ciklus obuke iz programskog paketa SolidWorks - softverskog alata namjenjenog za računalom podržano konstruiranje/dizajn.
Obuka pruža polaznicima sva potrebna znanja i vještine za produktivan rad s ovim programskim alatom, koji u konačnici značajno ubrzava rad i pomaže da svoj posao obave brže i efikasnije.
Obuka traje 36 školskih sati, a program obuke obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
1. Uvod - Osnovni principi modeliranja u SolidWorksu
2. Crtanje u 2D – SKETCH
3. Crtanje u 3D – FEATURES
4. Izrada crteža – DRAWING
5. Rad sa sklopovima – ASSEMBLY
6. Rad s limovima – SHEET METAL
7. Osnove vizualizacije – RENDER TOOLS
Obuka je namijenjena svima koji imaju želju ući u svijet 3D modeliranja i dizajna - inženjerima i studentima tehničkih fakulteta, te svima koji se bave oblikovanjem, konstruiranjem ili dizajnom bilo koje vrste i koji žele svoje ideje prenijeti u „3D svijet“.
Prednost SolidWorks-a je prije svega jednostavnost korištenja i za razliku od sličnih CAD alata, vrlo je intuitivan i "user friendly", ali istovremeno i s respektabilnim mogućnostima u odnosu na slične alate ove vrste. Brojka od preko 2 milijuna korisnika najbolje pokazuje njegovu korisnost u tehničkim i dizajnerskim strukama.
Zainteresirani se mogu prijaviti na mail prijave@intera.ba do 20.10.2017., a više informacija o samom programu rada mogu dobiti putem navedenog maila.