događaji

Radionica EU Fondovi i EU projekti

Radionica o EU fondovima i EU projektima

Udruga za regionalni razvitak u BiH organizira radionicu na temu izvlačenja sredstava iz EU fondova, s naglaskom na Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020. Radionica o EU fondovima i EU projektima će se održati u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka u petak, 14.7.2017. godine s početkom u 09:30h.

Ciljevi edukacije:
Upoznavanje polaznika o načinu pristupanja i sudjelovanja u programima i fondovima Unije namjenjenih za Bosnu i Hercegovinu, Upoznavanje s načinima i oblicima strateškog planiranja kao podloge za pripremu projekata, Uvid u samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje popunjavanje prijavnice, projektne dokumentacije, izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga i pregled natječajnih procedura. Naglasak će biti na odabiru prihvatljivih projekata za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020.

Kome je namijenjena edukacija?
Svim tijelima javne vlasti (tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave i poduzeća u njihovom vlasništvu, agencije i dr.), ali i za sve pravne osobe koje raspolažu javnim novcem, potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije, trgovačkim društvima, financijskim institucijama, krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije, konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga, udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima koji se žele upoznati sa mogućnostima crpljenja bespovratnih sredstva iz EU, drugim pravnim osobama i institucijama koje raspolažu javnim novcem, ostalim učesnicima zainteresiranim za ovu temu.

PROGRAM RADIONICE
09.30 - 10.00 Prijava sudionika
10.00 - 10.15 UVODNI POZDRAV, Ana-Maria Paponja, projekt manager Udruge za regionalni razvitak u BiH
1. DIO RADIONICE
10.15 - 11.00 EU fondovi i programi, vanjski suradnici i stručnjaci iz EU Detaljne informacije o crpljenju EU sredstava EU programi namijenjeni Bosni i Hercegovini
11.00 - 11.30 Pravni oblik državnih potpora/ zakoni javne nabavke, Josip Milas, pravni savjetnik na projektima sufinanciranim iz EU fondova
11.30 - 12.00 Diskusija 12.00-13.00 Stanka za ručak
2. DIO RADIONICE
13.00 - 13.45 Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020, vanjski suradnici i stručnjaci iz EU Programski okvir, prioriteti i aktivnosti, budžet, Razvoj projektne ideje, Prijava na natječaj.
13.45 - 14.00 Analiza primjera iz prakse, vanjski suradnici i stručnjaci iz EU
14.00 - 15.00 Diskusija
15.00 - 15.15 Stanka za kavu
15.15 - 15.30 Iskustvo partnera u planiranju, nabavi i provedbi projekata obnovljivih izvora energije financiranih kroz EU fondove, stručnjaci iz energetskog sektora
15.30 - 16.45 Prezentacija projekta bioloških pročišćivača otpadnih voda, stručnjaci na području tehnologije obrade otpadnih voda
16.45 - 17.30 Pitanja i odgovori

Broj mjesta na radionici je ograničen.
Kotizacija iznosi 195,00 KM i pokriva troškove radnih materijala, ručka i toplih napitaka.
Svi sudionici će dobiti certifikat!

Sve dodatne informacije o načinu prijave i uplate raspoložive su pozivom na broj +387 63 903 910 ili slanjem upita na e-mail: rdabih@tel.net.ba.