događaji

Panel diskusija: “Demografska kriza - kako zadržati talente?”

Panel diskusija: “Demografska kriza - kako zadržati talente?”

Demografska kriza značajno utiče na brojnost i kvalitetu ljudskih potencijala u Bosni i Hercegovini i njenom okruženju. Ova kriza je puno gora nego što se o tome govori, jer su poslodavci u velikim problemima zbog manjka radne snage u gotovo svim područjima.
Kakva je u tome uloga funkcije upravljanja ljudskim potencijalima odnosno stručnjaka koji se time bave u različitim organizacijama? Kakva je uloga demografa, političara i gospodarstvenika? Na koji način svi zajedno možemo doprinijeti kako bi se umanjile ozbiljne negativne posljedice dugotrajno loših demografskih trendova za ekonomiju i društvo u cjelini?
Pozivamo Vas da zajedno pokušamo pronaći odgovore na ta pitanja.
Panelisti će biti HR manageri, vlasnici kompanija i konzultanti koji se suočavaju sa problemom zadržavanja talenata, a koji će s nama podijeliti svoja iskustva i uspješne prakse. 

Panel  će se održati u petak, 23.06.2017. godine sa početkom u 16h, u INTERA Tehnološkom Parku.
Trajanje Panela je 60 min.
Panelisti:
1. Sandro Zovko - Direktor firme Zagrebinspekt
2. Azra Ramić - Voditeljica 3WinGIZ
3. Sanja Ćorić - Direktorica korporativnih aktivnosti Ataco d.o.o.
4. Ivan Jurilj - Direktor REDAH
5. Maja Čavar - HR Manager Violeta d.o.o.
 
Moderator: Irena Lovrić – Stručni saradnik za procjenu upravljanja zaštitom okoliša i socijalne aspekte projekata IGH d.o.o.

Prijaviti se možete na email sanela.totic@udruzenjehrm.ba ili na broj 061/797-503 do 22.6.2017. godine.