Događaji

Najava seminara: "Postavljanje ciljeva"

Najava seminara: Postavljanje ciljeva

Centar za obuke INTERA Tehnološkog Parka Mostar u suradnji s Adizes South East Europe (ASEE) organizira seminar „Postavljanje ciljeva“ koji će se održati u utorak, 15.11.2016.godine u INTERA Tehnološkom Parku, dvorana OSLO (1.kat).
  
Seminar će dati odgovore na sljedeća pitanja:
 • Želite li postavljati strateške ili opće ciljeve sa konkretnim komponentama?
 • Znate li poticati i kontrolirati ostvarivanje postavljenih ciljeva?
 • Kako definirati kvalitativne i kvantitativne mjere uspjeha?
 • Na koji način dekomponirati strateške ciljeve na konkretizirane ciljeve za djelatnike i timove?
 
Ciljna skupina: 
 • Voditelji/rukovoditelji odjela
 • Menadžeri
Ciljevi seminara:
 •  Osvijestiti važnost „upravljanja učinkom“
 • Unaprijediti vještine rukovoditelja za postavljanje ciljeva i definiranje mjera uspjeha
 • Naučiti kako dekomponirati strateške ciljeve na konkretne ciljeve za djelatnike i timove
 • Naučiti kako poticati i kontrolirati ostvarivanje postavljenih ciljeva
 
Osnovne teme:
 • Svrha upravljanja učinkom
 • Dobrobiti za kompaniju i zaposlene pri upravljanju učinkom
 • Proces upravljanja učinkom
 • Vrste ciljeva
 • Generiranje ciljeva
 • Definiranje ciljeva
 • Kriteriji za postavljanje ciljeva
 • Povezivanje i sinkroniziranje ciljeva
 • Postavljanje strukture ciljeva
 • Praćenje ostvarivanja ciljeva
 • Priprema i savjeti za razgovor sa djelatnicima
 
Predavač je Željko Jandrić, ASEE Senior Consultant.
Kotizacija po sudioniku iznosi 220,00 KM (+PDV, tj. ukupno: 257,40 KM).U cijenu je uključeno:
 • Stručna predavanja ASEE konsultanata,
 • Pisani materijali koji pokrivaju program,
 • Popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte,
 • Certifikat
 • Ručak, kava i piće za vrijeme pauze.
 
Kontakt osoba: Sanja Čolak (063/316-233)
 
Broj sudionika je ograničen. Uplatom kotizacije do petka, 11.11.2016. osiguravate mjesto na seminaru!
Napomena: Na 5 prijavljenih zaposlenika iz istog poduzeća, odobravamo popust od 20%!
Više o Adizes Institutu pogledajte na http://dev.adizes.com/ te na http://www.asee.biz.
   
Pročitajte zanimljiv članak na temu „Društvene igre za visokopozicionirane poslovne ljude“.
Autor je Boris Vukić, partner i suosnivač ASEE.
  
Dobrodošli!
Prijavni obrazac
Pozivno pismo
 
Najavljujemo i sljedeći seminar:
6.12.2016 – Razvoj obiteljskih kompanija, u suradnji s ASEE