događaji

Kalendar dešavanja

Panel diskusija: “Demografska kriza -[...]

Demografska kriza značajno utiče na brojnost i kvalitetu ljudskih potencijala u Bosni i Hercegovini i njenom okruženju. Ova kriza je pu[...]

23.6.2017.

Upravljanje financijama i pristup izv[...]

EU ProLocal je zajednički program Europske Unije i njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju koji implementira[...]

16.6.2017.

Info dan: Horizon 2020 za Informacijs[...]

INTERA Tehnološki Park u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova te NCP BiH organizira info dan na temu: Horizon 2020 za Informacijsk[...]

14.6.2017.

Seminar: Analiza prometnih nezgoda pr[...]

Stalni porast sudionika u prometu, proširena cestovna mreža, kao i sve veća svakodnevna poslovna migracija ljudi djelovali su i na pora[...]

2.6.2017.

Info dan: Javni poziv za dodjelu gran[...]

INTERA Tehnološki Park u srijedu, 17.5.2017. godine organizira info dan na kojem će se predstaviti Javni poziv za dodjelu grant sredsta[...]

17.5.2017.