događaji

Kalendar dešavanja

Moja praksa - Prezentacijske vještine

U srijedu, 23.8.2017. godine s početkom u 10:00 h u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka održat će se četvrti po redu trening u sklopu[...]

23.8.2017.

Radionica o EU fondovima i EU projektima

Udruga za regionalni razvitak u BiH organizira radionicu na temu izvlačenja sredstava iz EU fondova, s naglaskom na Interreg IPA progra[...]

14.7.2017.

Press konferencija: Kongres žena podu[...]

Virtualni ženski poduzetnički centar www.poduzetnica.hr predstavlja digitalnu platformu za promociju i unaprjeđivanje poslovne aktivnos[...]

30.6.2017.

Panel diskusija: “Demografska kriza -[...]

Demografska kriza značajno utiče na brojnost i kvalitetu ljudskih potencijala u Bosni i Hercegovini i njenom okruženju. Ova kriza je pu[...]

23.6.2017.

Upravljanje financijama i pristup izv[...]

EU ProLocal je zajednički program Europske Unije i njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju koji implementira[...]

16.6.2017.