događaji

Kalendar dešavanja

Hackathon: Zajedno postižemo više

Ako si programer, dizajner, ekonomist, ekolog, kreativac s dozom društvene osvještenosti, osoba koja vidi probleme u okruženju, ali vid[...]

Od: 1.12.2017. do: 3.12.2017.

Projekt menadžment – interaktivni tre[...]

Centar za obuke INTERA Tehnološkog Parka Mostar u suradnji s Centrom za poslovnu edukaciju (CPE) organizira dvodnevni trening „Projekt [...]

Od: 3.11.2017. do: 4.11.2017.

Radionica "Selekcijski intervju"

Centar za obuke INTERA Tehnološkog Parka u suradnji s Creativa BH organizira radionicu "Selekcijski intervju" koja će se održati 11.10.[...]

11.10.2017.

Radionica: Facebook oglašavanje, vide[...]

Prateći trendove, INTERA Tehnološki Park još jednom potpuno besplatno omogućava svim zainteresiranim pristup znanju, informacijama i is[...]

11.10.2017.

Obuka "Standardi u drvnoj industriji"

EU ProLocal je zajednički program Europske Unije i njemačke Vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju koji implementira[...]

4.10.2017.